Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Informacja w sprawie opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Pan/Pani Przewodnicząca ORPiP

Szanowni Państwo

W uzupełnieniu informacji z dnia 5 września 2018 roku dodatkowo wyjaśniam, że w chwili obecnej nie można jeszcze opracować końcowego wniosku, który mógłby być udostępniany świadczeniodawcom przy opiniowaniu dodatkowych środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych, które mają zastąpić od 1 września 2018 roku w kwocie nie mniejszej niż 1100 zł na 1 etat. Pomimo wejścia w życie z dniem 1 września 2018 roku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 1681) Prezes NFZ nie dokonał jeszcze nowelizacji odpowiednich zarządzeń umożliwiających świadczeniodawcom zgłaszanie za pośrednictwem serwisów internetowych uzupełnienie informacji o zatrudnieniu pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 roku z podziałem na formy wykonywania zawodu oraz na zgłaszanie pielęgniarek praktyki POZ. Jesteśmy tym zaniepokojeni ponieważ termin na zgłaszanie upływa 14 września 2018 roku a zatem zostaje coraz mniej czasu na realizację zobowiązania.

Obowiązek po stronie Prezesa NFZ nowelizacji odpowiednich zarządzeń oraz zabezpieczenie niezbędnych środków na dodatkowe wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w planach finansowych Funduszu wynika wprost z § 1 ust 10 i 11 zawartego przez NIPiP Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 roku.

Staramy się monitorować na bieżąco cały czas sytuacje i interweniujemy w tej sprawie w NFZ. W/w wnioski przygotujemy do ewentualnego wykorzystania jak poznamy zasady przyznawania dodatkowych środków. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i mamy nadzieję, że na posiedzeniu NRPiP w dniach 12-13.09.2018 r. udział wezmą zaproszeni goście w osobach Ministra Zdrowia Ł. Szumowskiego i Prezesa NFZ A. Jacyny, którzy osobiście będą mogli odpowiedzieć na nurtujące nas wszystkich pytania.

Pozdrawiam Mariola Łodzińska

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych