Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Elektroniczna ankieta Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safet

 

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lok. 10, Tel. (22) 327 61 61, Fax. (22) 327 61 60
 


 
NRPiP–P.011.64.2019.MM    Warszawa, 1 sierpnia 2019 r.
 
 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Przewodniczący,
 
zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie kadrze pielęgniarskiej i położniczej  z Państwa Okręgowej Izby - elektronicznej ankiety, która przygotowana została w ramach Projektu Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety. 
 
Nasze zawody wymagają dużej odpowiedzialności, profesjonalizmu, gruntownej wiedzy i ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Obecnie niezwykle trudne warunki przygotowywania  i podawania leków (tj. pośpiech, presja czasu, deficyt kadry, wielozadaniowość, wypalenie zawodowe itd.) stwarzają liczne ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych zarówno dla personelu, jak i dla pacjentów. 
 
W tym celu powstał Projekt Bezpiecznej Farmakoterapii – Pharma Safety, którego głównym założeniem jest wypracowanie takich rozwiązań, które będą służyć podniesieniu bezpieczeństwa procesu farmakoterapii realizowanego przez pielęgniarki, położne, lekarzy na każdym etapie opieki zdrowotnej. Wyniki przygotowanej w tym celu ankiety posłużą do opracowania i wdrożenia modelu bezpiecznej farmakoterapii w Polsce. Ankieta przygotowana została przez Zakład Ekonomii i Jakości w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu. 
 
Pragnę podkreślić, że model bezpiecznej farmakoterapii będzie pierwszym tego typu, który ma szansę powstać dzięki wsparciu samych pielęgniarek i położnych. W naszym interesie jest, aby wykonywać pracę w bezpiecznych warunkach pracy a pacjentom zapewnić jak najlepszą jakość opieki. Dlatego jeszcze raz proszę o rozpropagowanie informacji o prowadzonym badaniu. Ankieta jest anonimowa a czas potrzebny na jej wypełnienie nie powinien przekroczyć kilku minut. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://pharma.webankieta.pl/ 
 

Dziękuję Państwu za pomoc.


 
Z poważaniem
 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 
Zofia Małas