Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Zmiana strony www

Uwaga: w dniach od 20 do 21.01.2020 trwają prace nad zmianą strony internetowej OIPiP w Jeleniej Górze.

W tym czasie mogą nastąpić przerwy w dostępności strony.