Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Konferencja dla Pielęgniarek Oddziałowych

Szanowne Panie,

Tak jak obiecałam organizuję oddzielną konferencję dla Pielęgniarek Oddziałowych.

Potrzebne jest takie spotkanie, gdzie będziecie mogły omawiać Wasze problemy związane ze specyfiką Waszego stanowiska.

Konferencja będzie miała nazwę I Ogólnopolskie Szkolenie - co wynika z wymogów formalnych niektórych płatników.

 

Zapraszam do Augustowa w dniach 6-9 listopada 2017 r.

Dla chętnych przyjazd dzień wcześniej i wycieczka do Wilna.

 

Poniżej zarys programowy:

 

1.      „Sytuacje uzasadniające odmowę wykonania świadczenia przez pielęgniarkę -aspekty prawne."

2.       Dokumentacja medyczna po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta"

3.       „Zarządzanie emocjami – czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych"- 

4.       „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji"

5.       „Ergonomika pracy ergonomiką życia"

6.       Kształcenie podyplomowe - rozwój, tendencje, ocena i wnioski

7.       „Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu

8.       Współpraca z: Aparaturą Medyczną, z Zamówieniami Publicznymi itp.

I kilka innych tematów  w przygotowaniu....

Pozdrawiam,

Anna Osińska

KARTA ZGŁOSZENIOWA