Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Informacja PIT

Szanowni Państwo,

Okręgowa Izba Pielęgniarek  i Położnych w Jeleniej Górze informuje, iż  oczekuje na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w przedmiocie m.in. uzyskania przychodu do opodatkowania przez pielęgniarki i położne, które otrzymały  refundację z tytułu poniesionych kosztów na szkolenia.

Wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej indywidualnej  interpretacji  podatkowej umożliwi pielęgniarkom i położnym,  które otrzymały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze informację PIT-8C z tytułu refundacji szkoleń złożenie korekty zeznań podatkowych  i zwrot nadpłaty z tytułu opodatkowania przychodu wykazanego w  PIT-8C z tytułu refundacji szkoleń. Po uzyskaniu  powyższej interpretacji możliwe będzie składanie  przez pielęgniarki i położne korekty zeznań podatkowych  do 5 lat wstecz.

Informacja o wydaniu  indywidualnej  interpretacji  podatkowej będzie umieszczona w odrębnym  komunikacie, niezwłocznie po jej otrzymaniu.