Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Konferencja NRPiP: „Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych”

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych serdecznie zaprasza 19 lutego 2020 r. na ogólnopolską konferencję pt. Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, skierowaną do pielęgniarek i położnych, pielęgniarskiej kadry zarządzającej, kierowników i przedstawicieli organów założycielskich podmiotów leczniczych.

Celem konferencji jest przedstawienie wieloaspektowych zagadnień, które dotyczą oceny zdrowia pielęgniarek i położnych wykonujących zawody podwyższonego ryzyka, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także roli kierowników podmiotów leczniczych oraz organów założycielskich w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i położnych.

W gronie wykładowców znajdą się uznani eksperci, których autorytet zagwarantuje wysoki poziom wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne, nauczycieli akademickich, którzy chcieliby zaprezentować na konferencji wyniki badań prowadzonych w zakresie oceny stanu zdrowia pielęgniarek, położnych, występowania chorób zawodowych, ryzyka urazów i wypadków w miejscu pracy oraz likwidowania zagrożeń u źródeł ich powstawania, wpływu pracy zmianowej i pracy w porze nocnej, a także problemów wielozatrudnienia. Istnieje możliwość zaprezentowania na konferencji czterech najciekawszych prac.

Uczestnicy otrzymają przydatne w pracy materiały konferencyjne.

Konferencja rozpocznie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 9:00, zakończy się o godz. 16:00.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest rejestracja na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, do dnia 15 stycznia 2020 r. oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia rejestracji. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 200 zł.

Opłata za konferencję zawiera: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, obiad.

Po dokonaniu opłaty, prześlemy potwierdzenie zakwalifikowania na konferencję, na adres wskazany w zgłoszeniu.

Opłatę za udział w konferencji prosimy dokonywać na konto:

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa
Santander Bank Polska S.A. 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002

tytuł przelewu: Opłata za udział w konferencji 19.02.2020 r. oraz imię i nazwisko uczestnika

Patronat medialny Magazyn Pielęgniarki i Położnej