Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Do pobrania

Dokument  Pobierz

Informacja

PDF

Rozmowy w sprawie poprawy warunków pracy

PDF

Porozumienie w sprawie poprawy warunków pracy

PDF

Uchwała wzory wniosków wpisy Word
WNIOSEK o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.  Word
 WNIOSEK o zgłoszenie zmian wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Word

Dane objęte rejestrem podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe Word

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W JELENIEJ GÓRZE.
(wzór na rok 2020)

Word

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W JELENIEJ GÓRZE.
(obowiązujący od 01-01-2020)

Word
PROGRAM PRZESZKOLENIE PO PRZERWIE DŁUŻSZEJ NIŻ 5 LAT W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ PDF
WNIOSEK O PRZESZKOLENIE PO PRZERWIE DŁUŻSZEJ NIŻ 5 LAT W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ.

Word

KARTA PRZESZKOLENIA CZĄSTKOWEGO DLA PIELĘGNIARKI KTÓRA NIE WYKONYWAŁA ZAWODU PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT.

Word