Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 8 lipca 2020 r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. NIPiP zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o poparcie propozycji wprowadzenia zmiany do treści zapisu art. 26 ust. 1 ustawy o Funduszu Medycznym, polegające na rozszerzeniu grupy osób objętych dofinansowaniem ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki o pielęgniarki, które w myśl rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz również realizują świadczenia z wiązane z prowadzeniem profilaktyki zdrowotnej. (pismo w załączeniu)

2. NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o podjęcie działań inicjujących dokonanie nowelizacji art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pilnej nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. (pisma w załączeniu)

3. Przekazujemy odpowiedź Minister Józefy Szczurek-Żelazko na zapytanie NIPiP dotyczące rozliczenia świadczenia – edukacja przedporodowa, realizowanego przez położną podstawowej opieki zdrowotnej wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. (pismo MZ w załączeniu)

4. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 8 lipca br.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

DZIAŁANIA SAMORZĄDU W ZAKRESIE WSPIERANIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WALCE Z EPIDEMIĄ

DZIAŁANIA SAMORZĄDU W ZAKRESIE WSPIERANIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WALCE Z EPIDEMIĄ


https://nipip.pl/dostawy-srodkow-ochrony-osobistej/

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 lipca 2020 r

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 1 lipca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia dostępny jest Komunikat z 30 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-realizacji-zajec-praktycznych-w-ramach-ksztalcenia-podyplomowego-pielegniarek-i-poloznych

2. Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 1 lipca br.

 

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Ankieta "Diabetes Nurses COVID 19 survey" - wypełnij!

Witamy w anonimowej ankiecie dotyczącej pielęgniarek diabetologicznych z całej Europy. Celem badania jest uzyskanie europejskiej perspektywy wpływu COVID-19. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety, której wypełnienie powinno zająć tylko 10–15 minut. Pytania ankiety są podzielone na cztery części, pierwsza dotyczy Ciebie i Twojego miejsca pracy, pozostałe pytania, dotyczą wpływu COVID-19 na:

1. Osoby z cukrzycą, z którymi pracujesz;
2. Usługi i zasoby dla chorych na cukrzycę w Twoim miejscu pracy;
3. Twoją pracę i Ciebie osobiście.
 
Podane przez Ciebie informacje są naprawdę ważne. Proszę swobodnie odpowiadać na pytania, ponieważ podane informacje są anonimowe i całkowicie prywatne.


O nas
Jesteśmy pielęgniarkami klinicznymi z Wydziału Pielęgniarstwa, Położnictwa i Opieki Paliatywnej  Florence Nightingale z King's College London i we współpracy z Fundacją Europejskich Pielęgniarek Diabetologicznych (FEND) utworzyliśmy europejskie konsorcjum pielęgniarek diabetologicznych w celu przeprowadzenia tego badania. Wyniki będą dostępne za pośrednictwem FEND i krajowych sieci, a także profesjonalnych czasopism.

Link do ankiety: 
Diabetes Nurses COVID 19 survey

Zalecenia konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego i materiały nt. Praktyka zawodowa położnej w dobie zakażeń SARS- CoV- 2

Zalecenia konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego i materiały nt. Praktyka zawodowa położnej w dobie zakażeń SARS-CoV-2

Do pobrania: