Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce


Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
www.izbapiel.org.pl

OIPIP Jelenia Góra
www.oipip.jgora.pl

OIPIP Warszawa
www.woipip.pl

OIPIP Częstochowa
www.oipip.czestochowa.prv.pl

OIPIP Gdańsk
www.oipip-gd.home.pl

OIPIP Katowice
www.izbapiel.katowice.pl

OIPIP Koszalin
www.oipip-koszalin.org

OIPIP Lublin
www.oipiplublin.prv.pl

OIPIP Olsztyn
www.oipip.olsztyn.pl

OIPIP Poznań
www.oipip-poznan.pl

OIPIP Radom
www.orpip.radom.pl

OIPIP Rzeszów
www.oipip.rz.pl

OIPIP Szczecin
www.sipip.szczecin.pl

OIPIP Wrocław
www.doipip.wroc.pl