Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Kategorie:
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Struktura organizacyjna