Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Delegaci na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Elżbieta Słojewska - Poznańska


Grażyna Bomba

Elżbieta Gajowniczek

Grażyna Flasińska

Beata Maślanka