Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Elżbieta Słojewska-Poznańska - Przewodnicząca

Barbara Kozomaricz - Wiceprzewodnicząca

Grażyna Flasińska - Wiceprzewodnicząca

Grażyna Bomba - Sekretarz

Elżbieta Gajowniczek - Skarbnik


Olga Sasin
Barbara Kołodziej