Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

Rejon wyborczy nr 16

Rejon wyborczy nr 7

Rejon wyborczy nr 1

Rejon wyborczy nr 13

Rejon wyborczy nr 5

Rejon wyborczy nr 19

Rejon wyborczy nr 18

Rejon wyborczy nr 17

Rejon wyborczy nr 15

Rejon wyborczy nr 10

Rejon wyborczy nr 9

Rejon wyborczy nr 8

Rejon wyborczy nr 6

Rejon wyborczy nr 4

Rejon wyborczy nr 2

Rejony wyborczy nr 3